Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 

     
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Porovnanie vybraných druhov dopravných vozíkov
Autor: Ing. Andrej Matuška
Pracovisko:
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Porovnanie vybraných druhov dopravných vozíkov
Abstrakt:
Úlohou mojej diplomovej práce bolo porovnať vybrané technické parametre vysokozdvižných vozíkov. V teoretickej časti som sa zameral hlavne na rozdelenie dopravných vozíkov a ich základný popis, prídavné zariadenia k vysokozdvižným vozíkom, výpočet porovnávacích parametrov vozíkov, kritéria výberu dopravného vozíka a nové systémy využívané u vysokozdvižných vozíkov. V praktickej časti som porovnával dva vysokozdvižné vozíky rovnakej nosnosti a druhu paliva od dvoch rôznych výrobcov. Vybrané technické parametre boli vypočítané pomocou teoretických výpočtov a ich skutočný výkon sme zistili pomocou koeficientov. Výsledky porovnania boli spracované tabuľkovo a graficky.
Kľúčové slová:
Vysokozdvižný vozík, technické parametre, dopravné vozíky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene