Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

     Výučba     Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Racionalizácia vo vybranom logistickom podniku
Autor: Ing. Roman Pročka
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce:
Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Racionalizácia vo vybranom logistickom podniku
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou riešenia optimalizácie a racionalizácie logistických tokov materiálu v podniku. Hlavným ukazovateľom správnej optimalizácie sú potom znížené náklady spojené z tokom materiálu. Práca sa skladá z dvoch častí. V prvej teoretickej časti práce sa čitateľ oboznámi s rôznymi možnosťami zníženia nákladov, optimalizácie, rozloženia pracovísk a racionalizáciu vo výrobnom procese. Druhá časť práce predstavuje určovanie materiálových tokov v konkrétnom podniku a optimalizáciu rozloženia pracovísk na základe teórie obsiahnutej v prvej časti práce a informácií z vnútra podniku. Výsledkom práce sú potom informácie, ktoré môžu poslúžiť ako možnosti zníženia logistických nákladov vo vybranom podniku.
Kľúčové slová:
Materiálový tok, logistické náklady, racionalizácia, znižovanie nákladov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene