Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

     
Výučba     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Logistický audit
Autor:
Pracovisko:
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Oponent:
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Logistický audit
Abstrakt:
Cieľom práce bol logistický audit vybraného podniku. Prvá časť práce je zameraná na popis všeobecných poznatkov z oblasti logistiky, podrobnú definíciu logistického auditu a logistických nákladov. Druhá časť práce je zameraná na celkovú charakteristiku podniku a analýzu logistiky v spoločnosti JAV -- AKC spoločnosť s. r. o. Vlčany. Účelom tejto práce je analyzovať súčasnú situáciu v konkrétnom podniku a nájsť príležitosť na optimalizáciu. Optimalizácia prebehla v oblasti medzipodnikovej dopravy. Hlavným dôvodom optimalizácie je, že podnik je rozložený v troch prevádzkach. Spracovanú surovinu je potrebné prevážať na krátku vzidialenoť medzi jednotlivými prevádzkami.
Kľúčové slová:
náklady , optimalizácia, logistický audit, logistika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene