Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Výučba     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Rozbor materiálového toku podľa trojuholníkovej metódy
Autor: Ing. Martin Vojtek
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Rozbor materiálového toku podľa trojuholníkovej metódy
Abstrakt:Hlavný cieľom bakalárskej práce je analýza, rozbor a zhodnotenie materiálového toku vybraného podnikateľského subjektu. Následná aplikácia trojuholníkovej metódy. V prvej časti bakalárskej práce je načrtnutý stručný súčastný prehľad riešenej problematiky z domova i zo zahraničia, vysvetelnie pojmov ako materiálový tok, logistický reťazec, logistický systém a samostatná kapitola trojuholníkovej metódy. Druhá časť práce tvorí praktickú časť, v ktorej sme poukázali na materiálový tok a aplikovali sme trojuholníkovú metódu priamo vo vybranom podniku s využitím šachovnicovej tabuľky a trojuholníkovej siete. V závere sme zhodnotili celkový stav materiálového toku vybraného podniku, poukazáli sme na možnosti zlepšenia rozmiestnenia pracovísk vzhľadom na dĺžky prepravných trás a objemu materiálového toku.
Kľúčové slová:
materiálový tok, logistický reťazec, trojuholníková metóda, logistický systém, šachovnicová tabuľka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene