Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 

     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh logistických opatrení na zefektívnenie prevádzky skladu
Autor:
Ing. Adam Czaszko
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh logistických opatrení na zefektívnenie prevádzky skladu
Abstrakt:
Témou práce je Návrh logistických opatrení na zefektívnenie prevádzky skladu pričom hlavné zameranie je na technické zabezpečenie skladovacieho procesu. Práca je rozdelená do troch hlavných kapitol. V prvej kapitole sa oboznámime s logistikou ako celkom. V druhej časti sa oboznámime s logistikou v skladovacom procese, ako aj s mechanizmami využívanými pri skladovacom procese. Tretia časť nás oboznámi so skutočným postupom pri uskladňovaní s určením hlavných chýb ktoré znižujú efektivitu a s následnými možnosťami revitalizácie skladovacieho procesu a samotného skladu. Cieľom práce je oboznámiť čitateľa o skutočnom skladovacom procese, s jeho chybami a návrhmi na ich odstránenie.
Kľúčové slová:
proces, výkonnosť, hmotnosť, čas

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene