Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Porovnanie vybraných druhov vozíkov
Autor:
Ing. Stanislav Mosnák
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Oponent:
Ing. Rudolf Abrahám, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Porovnanie vybraných druhov vozíkov
Abstrakt:V bakalárskej práci som porovnával vybrané parametre vysokozdvižných vozíkov. V teoretickej časti som sa zameral, na celkové rozdelenie dopravných vozíkov, kritériá na výber pohonu vozíka a rozpísal som vzorce potrebné na výpočet parametrov dopravných vozíkov. V praktickej časti som porovnával parametre troch vybraných vysokozdvižných vozíkov, porovnania som aj graficky spracoval.
Kľúčové slová:
vysokozdvižný vozík, výpočet parametrov dopravných vozíkov, grafické spracovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene