Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty     Výučba
     
Publikácie     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Nové technické prostriedky na reguláciu zaburinenosti
Autor: Ing. Boris Török
Pracovisko:
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Koloman Krištof, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nové technické prostriedky na reguláciu zaburinenosti
Abstrakt:
Abstrakt Cieľom bakalárskej práce bolo priblížiť vplyvy nových technických prostriedkov pri regulácií burín akou je mikrovlnné žiarenie v ekologickom poľnohospodárstve. V práci je opísané niekoľko iných metód ktoré sa najčastejšie využívajú v praxi pri boji proti burinám ako sú plameňová plečka, aplikácia horúcej vody alebo horúcej pary. Metódam mikrovlnného žiarenia a elektromagnetického žiarenia sa venuje iba malá pozornosť, pretože sú technicky zložitejšie, ekonomicky náročnejšie a taktiež časovo náročnejšie. Účinnosť mikrovlnného žiarenia je konštantná podľa nasadenia a druhu vývojového štádia, preto ako celok pri využívaní regulácie burín je úspešné. Pre porovnanie s chemickými postrekmi je mikrovlnné žiarenie z hľadiska pôsobenia na prírodu a zvieratá oveľa šetrnejšia.
Kľúčové slová:Technické prostreidky, Plameňová plečka, Horúca voda, Horúca para, Mikrovlnné žiarenie, Elektromagnetické žiarenia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene