Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Modelovanie pohybu zásob v skladovom hospodárstve
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Modelovanie pohybu zásob v skladovom hospodárstve
Abstrakt:
Predmetom tejto diplomovej práce, s názvom Modelovanie pohybu zásob v skladovom hospodárstve, je analýza a optimalizácia zásob v skladovom hospodárstve vo vybranej firme. Prvá časť práce je zameraná na popis poznatkov z oblasti logistiky, v ktorej sme sa špeciálne venovali zásobovacej logistike, ďalej je tu popísaná problematika riadenia zásob a skladovania. V druhej časti bol predstavený podnik Plastika, a.s., kde bola popísaná organizácia skladovania a spôsob riadenia zásob v spoločnosti. Spomedzi všetkých zásob podniku boli vybrané tie najdôležitejšie a na základe potrebných údajov o nich bola v záverečnej časti práce vykonaná analýza zásob, ktorá bola podkladom pre optimalizáciu zásob.
Kľúčové slová:logistika, skladovanie, skladové hospodárstvo, zásoby, riadenie zásob

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene