Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 

     
Výučba
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Porovnávacie parametre vysokozdvižných dopravných vozíkov
Autor:
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Rudolf Abrahám, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Porovnávacie parametre vysokozdvižných dopravných vozíkov
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce je hĺbkovo porovnať parametre dvoch konkrétnych vybraných vysokozdvižných vozíkov v kategórií nosnosti do 5000 kg. Práca je rozdelená na niekoľko častí. V úvodnej časti sú uvedené poznatky z histórie a súčasnosti, zaradenie vysokozdvižných vozíkov, ich konštrukčné a ovládacie prvky a nakoniec sú vyjadrené porovnávacie parametre vysokozdvižných vozíkov. Hlavná časť pozostáva z prehľadu atribútov konkrétnych vysokozdvižných vozíkov a výpočtom porovnávacích parametrov podľa zvolenej metodiky. Ďalej sú vyhodnotené všetky porovnávacie parametre vybraných vysokozdvižných vozíkov ako po technickej tak aj ekonomickej stránke. Parametre sú spracované tabuľkovo a graficky. Súčasťou práce je vyhodnotenie ekonomických aspektov používaného vysokozdvižného vozíka v konkrétnej spoločnosti. Na záver sú v kapitole zdôvodnené rozdiely v porovnávaných parametroch je vyhodnotené, ktorý vysokozdvižný vozík je vhodnejší do konkrétnej spoločnosti.
Kľúčové slová:
vysokozdvižný vozík, porovnávacie parametre, technické parametre

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene