Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty     Výučba     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Optimalizácia logistických nákladov vo vybranom podniku
Autor: Ing. Hana Bujdáková
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Oľga Urbanovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Optimalizácia logistických nákladov vo vybranom podniku
Abstrakt:
Predmetom diplomovej práce "Optimalizácia logistických nákladov vo vybranom podniku" je analýza a následná racionalizácia súčasného stavu hospodárenia spoločnosti Služba VD, vedúca k zníženiu podnikových nákladov. V teoretickej časti, v systematickom prehľade, autorka prezentuje poznatky z logistiky so zameraním na jej význam, ciele, štruktúru, logistické činnosti a náklady. V praktickej časti autorka sleduje, hodnotí a optimalizuje organizáciu dopravy, spôsob riadenia zásob, skladovanie zásob a hotových výrobkov, náklady na manipuláciu a materiálové toky. Hlavným cieľom diplomovej práce je predloženie vhodných návrhov, ktoré prispejú k zníženiu logistických nákladov podniku spojených s dopravou, zásobovaním, skladovaním, manipuláciou a nápravnými opatreniami prispieť k zvýšeniu zisku a zlepšeniu bilancie podniku.
Kľúčové slová:
logistika, materiálové toky, optimalizácia, náklady, doprava, skladové hospodárstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene