Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Materiálové toky vo vybranom logistickom sklade
Autor: Ing. Matúš Martonka
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Oponent:Ing. František Varga, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Materiálové toky vo vybranom logistickom sklade
Abstrakt:V mojej práci mám za úlohu na základe pozorovania logistických nákladov navrhnúť optimalizáciu či racionalizáciu vybraného skladu. V teoretickej časti, ktorá sa zaoberá riešením problematiky sa venujem hlavne: materiálovému toku, teórií a riadeniu zásob a skladom. Vo výsledkoch práce popisujem skladové priestory a využitie manipulačných prostriedkov spoločnosti Visteon s.r.o. v Nitre. Postupne popisujem štruktúru skladu a systém skladovania, ďalej sa zaoberám príjmom a vývozom hotových tovarov. Napokon skladovú časť uzatváram riadením zásob a pokračujem technickým auditom . V ňom sú zhrnuté manipulačné jednotky používané v prevádzke .Moja práca končí šachovnicovou tabuľkou popisujúcou materiálový tok medzi pracoviskami a návrhom metódy ak by sa rozhodlo pre prípadnú optimalizáciu skladu. V závere som zhrnul a vyhodnotil výsledky mojej práce.
Kľúčové slová:skladovanie, logistika, materiálový tok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene