Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Skladovanie rastlinných produktov
Autor: Ing. Adam Czaszko
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Oponent:doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Skladovanie rastlinných produktov
Abstrakt:Témou práce je skladovanie rastlinných produktov pričom hlavné zameranie je technické zabezpečenie skladovacieho procesu. Práca je rozdelená do troch hlavných kapitol. V prvej kapitole sa oboznámime so skladovaným produktom, jeho fyziologickou stránkou a požiadavkami na skladovacie prostredie. V druhej časti sú popísané mechanizmy a zariadenia využívané od zberu cez dobu uskladnenia až po vyskladnenie. Tretia časť nás oboznámi so skutočnými postupmi pri uskladňovaní. Cieľom práce je oboznámiť čitateľa o teoretickom a skutočnom skladovacom procese.
Kľúčové slová:proces, teplota, výkonnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene