Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty
     
Výučba     Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Materiálové toky a spôsoby ich skúmania
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Materiálové toky a spôsoby ich skúmania
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je skúmanie materiálového toku v nami zvolenej firme Ekvia s.r.o. Zameriame sa na tok surovín od príjmu k expedícii a na skúmanie konkrétneho rozvozného smeru, ktorým sa suroviny dostávajú k zákazníkovi. Tiež budeme skúmať základné vlastnosti materiálového toku ako je intenzita, smer, dĺžka a manipulačný faktor materiálového toku v sklade. Obsahom práce je prehľad literatúry k danej téme, metodika akou sme postupovali pri zbere informácii a samotná vlastná práca. Výsledky našej práce sme spracovali do grafov, tabuliek a diagramov. Nami zistené údaje sa zhodovali s literatúrou, ale predsa sme našli aj nejaké nedostatky, ako zlé dispozičné riešenie expedičného skladu a príliš vysoký manipulačný faktor. Optimalizácia materiálového toku by bola vhodná a to v zmene dispozičného riešenia skladu, a tým by sa znížil manipulačný faktor.
Kľúčové slová:
materiálový tok, sklad, optimalizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene