Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 

Kontakty     Výučba
     
Publikácie     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Skúmanie efektívnosti termického ničenia burín pri zmene nastavenia technických parametrov
Autor:
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Skúmanie efektívnosti termického ničenia burín pri zmene nastavenia technických parametrov
Abstrakt:
Netradičné spôsoby pestovania rastlín, keď sa vraciame k nechemickým spôsobom ničenia burín, vyžadujú nové metódy regulácie zaburinenosti. Jednou z mála fyzikálnych metód, ktoré našli širšie uplatnenie v praxi, je termická plečka s tepelnými horákmi na báze využitia plynu (LPG). Do procesu praktického používania tejto termickej plečky však vstupujú mnohé faktory, ktoré priaznivo či nepriaznivo vplývajú na efektívne ničenie burín. Presné nastavenie termickej plečky podmieňujú napr. druh burín, rastové štádium burín, počasie, druh pestovanej plodiny ale aj prenos tepla a absorpcia tepla rastlinou. Množstvo premenných, ktoré vstupujú do tohto procesu, je nutné eliminovať tak, aby negatívne nevplývali na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku v boji s burinami. V práci sa sústreďujeme na pomenovanie týchto parametrov, poľné pokusy, ktoré potvrdzujú opodstatnenie presného nastavenia parametrov a odporúčania pre prax, ktoré umožnia dosiahnuť vyššiu efektívnosť termického ničenia burín.
Kľúčové slová:
kontrola zaburinenosti, plameňový horák, nastavenie horáku

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene