Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty     Výučba
     
Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Teória riadenia zásob a jej aplikácia pri riadení logistiky vo vybranom podniku
Autor:
Ing. Ján Trajteľ
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Teória riadenia zásob a jej aplikácia pri riadení logistiky vo vybranom podniku
Abstrakt:
Metodika teoretickej časti diplomovej práce je zameraná na vývoj zásob, typy zásob, metódy ich klasifikácie a riadenie samotných zásob. V praktickej časti je popísaný tok materiálov a tovarov vo vybranom podniku Athos syntec s.r.o. Súčasťou práce je podrobný popis súčastného spôsobu riadenia zásob vo vybranom sklade podniku. Vo vlastnej práci som sa zameral na riešenie tohto problému, výpočet optimálneho stavu zásob a v závere je vypracovaný návrh možnosti zlepšenia riadenia zásob v podniku a výsledok zavedenia navrhovaného zlepšenia.
Kľúčové slová:
riadenie zásob, zásoby, logistika, materiálový tok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene