Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

     Výučba
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Kvalitatívne ukazovatele spôsobu uskladnenia a manipulácie s vínom
Autor: Bc. Branislav Hubočáni
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Kvalitatívne ukazovatele spôsobu uskladnenia a manipulácie s vínom
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce s názvom Kvalitatívne ukazovatele spôsobu uskladnenia a manipulácie s vínom je prehodnotenie ukladania štandardných obalov na vyššiu manipulačnú jednotku vo firme Vinárske závody Topoľčianky s. r. o.. Prvá časť práce je zameraná na popis všeobecných poznatkov skladovania a manipulácie s vínom. V ďalšej časti je analýza súčasného spôsobu skladovania spotrebiteľských, distribučných a prepravných obalov na víno a nájsť optimalizáciu. V poslednej časti sa zaoberám optimalizáciou preskupenia obalov na palete s cieľom ušetriť miesto a tak šetriť manipulačné, prepravné a skladovacie náklady.
Kľúčové slová:
spôsob uskladnenia, materiálový tok , manipulačné jednotky, preskupenie obalov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene