Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty     Výučba
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh na zníženie logistických nákladov vo vybranom podniku pomocou skúmania materiálových tokov
Autor: Ing. Andrej Lukáč
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Návrh na zníženie logistických nákladov vo vybranom podniku pomocou skúmania materiálových tokov
Abstrakt:
Diplomovú prácu ako teoreticko-aplikačné dielo sme zamerali na analýzu súčasného stavu logistických nákladov v podnikovej výrobnej sfére skúmaním jednotlivých materiálových tokov od vstupu do výroby až po expedíciu ku konečnému odberateľovi produktu. V širšom poňatí teoretickej roviny vysvetľujeme podmienky vzniku a vývoja logistiky a jej vyčlenenie do samostatnej časti podnikového manažmentu. Analýzu sme priestorovo orientovali do strojárskej spoločnosti Matador Automotive a. s., výrobný areál Vráble. Dôraz sme položili predovšetkým na podnikovú mikrologistiku zvarovne a v rámci toku výroby na medziobjektovú, medzidielenskú a medzioperačnú prepravu a manipuláciu s vyústením zámeru výskumu do konkrétnych návrhov optimalizácie materiálových tokov a zefektívnenia výrobného procesu a tým aj konečnej ceny produkcie.
Kľúčové slová:
materiálová tok, logistika, optimalizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene