Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Logistický model technologického procesu a jeho optimalizácia
Autor: Bc. Marián Miškóci
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Oponent:Ing. Oľga Urbanovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Logistický model technologického procesu a jeho optimalizácia
Abstrakt:Na dnešnom trhu je dôležité znižovať logistické náklady a optimalizácia výrobných procesov je jeden zo spôsobov ako to dosiahnuť. Častokrát je optimalizácia finančne alebo časovo náročná, a preto je vhodné sa zamyslieť nad spôsobmi simulácií výrobných procesov. Bakalárska práca je zameraná na problematiku riadenia technologického procesu, konkrétne na metódu optimalizácie. Pomocou stavebnice sú simulované princípy výroby - kusovej, líniovej a sériovej, ktoré sú analyzované. Simulácia sériovej výroby sa následne optimalizovala. Vďaka zmene rozloženia pracovísk v simulácii sa skrátil čas výroby.
Kľúčové slová:layout, optimalizácia, proces, výroba, simulácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene