Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

     
Výučba
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Zisťovanie materiálového toku vo vybranom podniku
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Zisťovanie materiálového toku vo vybranom podniku
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalárska práca je experimentálneho charakteru. Autor ju rozdeľuje do štyroch hlavných kapitol a tie tvoria jednotlivé podkapitoly. V prvej kapitole sa autor venuje teórii, základným definíciám logistiky, jej cieľom a technológiám. V literatúre sa autor špecializuje na oblasť materiálových tokov. Opisuje konkrétne metódy, analýzy materiálového toku a jeho optimalizácie. Druhú kapitolu tvorí cieľ práce, ktorého úlohou bolo zisťovanie materiálového toku v podniku JasPlastik-SK so sídlom v Nitre. Tretia kapitola stručne opisuje konkrétne postupy a tvorbu vlastnej práce. V štvrtej kapitole autor pouţíva konkrétne metódy zisťovania materiálového toku: líniovú schému, sankeyov diagram, šachovnicovú tabuľku. Postupoval od príjmu materiálu, výroby hotových produktov, aţ po expedíciu tovaru. V závere vlastnej tvorby autor na základe získaných informácií o materiálových tokoch, rieši problematické miesta a navrhuje vhodné optimalizačné riešenie.
Kľúčové slová:
Logistika, Materiálový tok, Metódy skúmania

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene