Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

     
Výučba     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Logistické plánovanie a jeho význam pre podnik
Autor: Ing. Adrián Pračko
Pracovisko:
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Logistické plánovanie a jeho význam pre podnik
Abstrakt:
V diplomovej práci na tému 'Logistické plánovanie a jeho význam pre podnik' pojednávame o moderných technikách plánovania využívaných v podnikovej logistike o ich previazanosti na najmodernejšie techniky a aplikácie informačných technológií. Popisujeme ich základné charakteristiky, vizualizujeme výhody a nevýhody pri aplikovaní v praxi a poukazujeme taktiež na ich vplyv na skladové zásoby a na náklady podniku s tým spojené. Zameriavame sa konkrétne na riešenie zníženia skladových zásob vstupných materiálov a hľadáme vhodné riešenie a zmenu spôsobu plánovania s cieľom znížiť množstvá materiálov v skladoch. Analýzami tokov materiálov v sklade definujeme objekty meraní a vhodné spôsoby optimalizácie. Našou snahou je, aplikovať odborné, teoretické poznatky na potreby konkrétneho podniku a zároveň nespôsobiť sekundárne zvýšenie nákladov v iných oblastiach. Uvádzame tu konkrétne návrhy a odporúčania na zefektívnenie plánovania zásobovania výroby, zníženie skladových zásob a tým zníženie množstva vynakladaných prostriedkov v súlade so zachovaním výkonnosti výroby v podniku.
Kľúčové slová:logistika, náklady, plánovanie, procesy, sklad, podnik

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene