Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

     Výučba
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Modely a simulácie v logistike
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Modely a simulácie v logistike
Abstrakt:Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá modelmi a simuláciami v logistike. Práca pozostáva z troch častí. V prvej časti charakterizujeme základné pojmy ako sú logistika, modely, simulácie, zásoby a výroba, ich charakteristika vychádza z prehľadu domácej i zahraničnej literatúry. K základným cieľom logistiky zásobovania patrí efektívne riadenie zásob v podniku. Druhá časť práce obsahuje praktickú aplikáciu témy vo vybranom podniku BSH Drives and Pumps s.r.o. v Michalovciach. Cieľom práce je ukázať moţnosti merania logistiky výrobkov vo vybranom podniku. Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom logistického indexu. Druhá časť sa zaoberá logistickým indexom a moţnosťami merania tohto kritéria. Tretia časť je zameraná na výrobu linke BLDC A a tieţ sú hodnotené výsledky merania. Konkrétne ide o zlepšenie systému zásobovania Linky BLDC A.
Kľúčové slová:
zásoby, model, logistika, simulácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene