Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty
     
Výučba
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Porovnanie parametrov vybraných druhov čelných nakladačov
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Porovnanie parametrov vybraných druhov čelných nakladačov
Abstrakt:
Diplomová práca bola zameraná na porovnanie výkonnosti a vlastnosti čelných lopatových nakladačov s približne rovnakými parametrami od troch známych výrobcov. V teoretickej časti práce sú uvedené konštrukčné možnosti vyhotovenia nakladačov a postup matematických výpočtov pri porovnávaní jednotlivých nakladačov. Vo vlastnej práci sú uvedené parametre vybraných nakladačov, možnosti doplnkových prídavných zariadení a tabuľkovo vyjadrená teoretická a skutočná dopravná výkonnosť v závislosti od dráhy a pohybu nakladača a dopravná výkonnosť v závislosti od plniaceho faktoru lopaty vybraným materiálom. V závere práce sú porovnané jednotlivé nakladače prehľadnou grafickou formou a následne zhodnotenie dosiahnutých výsledkov práce.
Kľúčové slová:
dopravná vzdialenosť, čelný lopatový nakladač, skutočná výkonnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene