Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 

     
     
Publikácie     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Rozbor materiálového toku v podniku
Autor:
Pracovisko:
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Rozbor materiálového toku v podniku
Abstrakt:
Objektom skúmania v záverečnej práci sme zvolili podnik zameraný na výrobu komponentov pre automobilový a letecký priemysel. Za cieľ sme si stanovili rozbor materiálového toku v podniku. Tento cieľ sme ďalej rozčlenili do čiastkových cieľov od vstupných materiálov až po finálny výstup. V prvej časti práce sme sa zamerali na teoretické poznatky z problematiky materiálového toku. Uviedli sme základné pojmy od autorov z domova i zo zahraničia. V druhej časti sa venujeme konkrétnemu zabezpečeniu materiálového toku v podniku. Uviedli sme praktické príklady ako sa zabezpečujú vstupy do podniku, ako prechádzajú výrobou a následne ako sa skladujú a expedujú k zákazníkovi. Predstavili sme informačný systém podniku a informácie, ktoré tento systém zabezpečuje. V záverečnej časti práce sme zhodnotili súčasný stav podniku a predostreli sme návrhy na zlepšenia.
Kľúčové slová:Materiálový tok , Výroba , Rozbor , Vstupy , Výstupy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene