Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh layoutov v logistike podniku
Autor: Ing. Peter Maťašovský
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh layoutov v logistike podniku
Abstrakt:
Predmetom diplomovej práce je tvorba a optimalizácia existujúceho layoutu vo výrobnom systéme. Práca je zložená z dvoch častí. Prvá časť sprehľadňuje teoretickú rovinu problematiky, prináša aktuálny pohľad na problematiku layoutov a opisuje základy metód optimalizácie. V ďalšej časti je predstavená spoločnosť, v ktorej bola vykonaná optimalizácia existujúceho layoutu. Tá sa zaoberá výrobou plastov pre automobilový a elektrotechnický priemysel. Praktickú časť tvorí analýza spoločnosti, jej činností a materiálového toku, ktoré sú prehľadne spracované do grafov a tabuliek. Ďalej nasleduje optimalizačné riešenie pôvodného layoutu a vytvorenie návrhu nového priestorového rozloženia vo výrobnej hale. V závere je zhodnotený vplyv zavedenia nového layoutu a sú vymenované ďalšie optimalizačné riešenia, ktoré by mohli zlepšiť fungovanie spoločnosti.
Kľúčové slová:
layout, priestorová štruktúra, optimalizácia, výrobný systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene