Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 

Kontakty     Výučba
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh manipulačných systémov a prostriedkov v sklade výrobného podniku
Autor:
Ing. Pavol Šoltés
Pracovisko:
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce:
Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Oponent:doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh manipulačných systémov a prostriedkov v sklade výrobného podniku
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je analýza manipulačných systémov a prostriedkov v sklade daného podniku. Na základe zistených skutočností navrhnúť vhodné riešenia. Autor v prvej kapitole opisuje aktuálny stav problematiky doma i v zahraničí, zameriava sa na špecializované manipulačné dopravné zariadenia využívané vo výrobných skladoch v podniku. V druhej časti práce analyzuje aktívne prvky logistiky ich skutočné využitie. Identifikuje základné problémy v oblasti prepravy a manipulácie, materiálových tokov a skladovej prevádzky. Na zobrazovanie materiálových tokov využíva Sankeyov diagram ako aj ABC analýzu. Popisuje pasívne prvky druh, množstvo a prepojenie na aktívne prvky. Testuje a analyzuje špecializované AGV zariadenia, ich kvalitu snímania pohybu pomocou senzorov. Analyzuje rozloženie materiálu vo výrobnom sklade a pomocou ABC analýzy navrhuje vhodné riešenie. V záverečnej časti práce popisuje a rozvíja prínosy, ktoré jeho návrhy prinášajú. Jedná sa o časové ako aj finančné úspory.
Kľúčové slová:Logistika, Manipulačná technika, Materiálový tok, Optimalizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene