Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty
     
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Aplikácia moderných logistických metód pri priestorovom usporiadaní pracoviska
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Aplikácia moderných logistických metód pri priestorovom usporiadaní pracoviska
Abstrakt:Práca je zameraná na moderné logistické metódy, ktoré slúžia na priestorové usporiadanie pracoviska. Dobre naprojektovaný návrh na priestorové usporiadanie pracoviska má veľký vplyv na efektívnosť celej výroby a minimalizáciu nákladov. Začiatok diplomovej práce je venovaný teoretickým poznatkom o metódach, ktoré sa venujú priestorovému usporiadaniu a k tvorbe layoutom, priestorovému plánovaniu, metódam tvorby layoutov a výrobným dispozíciám pracoviska. V ďalšej časti diplomovej práce sa nachádza predstavenie spoločnosti, v ktorej bola vykonáva praktická časť práce a následne analýza pracoviska, ktoré bolo riešené. V nasledujúcej časti sa nachádzajú návrhy na priestorové usporiadanie pracoviska vrátane konečného návrhu, ktoré bolo testované. Výsledkom práce je navrhnúť taký návrh na priestorové usporiadanie pracoviska, ktorý by mal pozitívne výsledky.
Kľúčové slová:Layout, Logistické metódy, Priestorové usporiadanie, Výrobná dispozícia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene