Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh opatrení na racionalizáciu logistických nákladov vo vybranej firme
Autor: Bc. Matúš Kuník
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Oponent:Ing. František Varga, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh opatrení na racionalizáciu logistických nákladov vo vybranej firme
Abstrakt:Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť potrebné opatrenia na racionalizáciu logistických nákladov tak, aby jednotlivé opatrenia prispeli k zníženiu celkových logistických nákladov, ktoré budú slúžiť na zlepšenie logistických činností a tým prispievať k efektívnosti v praxi v danom podniku. Prvá časť bakalárskej práce je zameraná na teoretické poznatky, a teda sa zaoberám logistickými nákladmi, zásobovacou logistikou, skladovou logistikou, logistikou výrobnou a materiálovým tokom. Vo vlastnej práci sa venujem podniku, kde sa zaoberám skladovaním a výrobou. V druhej časti práce popisujem štruktúru a systém skladovania v podniku, materiálový tok v skladovaní a vo výrobe, tiež príjem a vývoz hotových výrobkov. Ďalej popisujem riadenie zásob vo výrobe a zisťovanie intenzity prietoku materiálu vo výrobe. Práca končí teoretickým i grafickým riešením optimalizácie vo výrobe. V poslednej časti práce som v závere vyhodnotil výsledky svojej práce.
Kľúčové slová:logistika, skladovanie, zásobovanie, materiálový tok, výroba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene