Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identification number: 1270
University e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 

Contacts     Lesson     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Comparison of parameters of hand-operated straddle forklifts
Written by (author): Bc. Dávid Kačmár
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Opponent:
Ing. Tímea Szabóová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Porovnanie parametrov ručne vedených obkročných vysokozdvižných vozíkov
Summary:
V diplomovej práci sme sa zamerali na porovnávanie parametrov dvoch vybraných ručne vedených obkročných vysokozdvižných vozíkov. Tieto porovnávania môžu poslúžiť pri výbere vhodného dopravného vozíka v skladových priestoroch. Hlbšie sme sa zamerali na kritéria, ako sú doba pracovného cyklu, frekvencia jazdy, teoretickú, technickú a skutočnú výkonnosť.
Key words:
porovnávacie parametre, zdvih, Obkročný vysokozdvižný vozík, výkonnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited