Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty
     
Výučba     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Posúdenie vplyvu mobilnej techniky na utláčanie pôdy
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Oponent:
Ing. Oľga Urbanovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Posúdenie vplyvu mobilnej techniky na utláčanie pôdy
Abstrakt:
Využívanie poľnohospodárskej techniky s cieľom uľahčiť prácu a efektívne spracovať čo najväčšie množstvo pôdy v čo najkratšej dobe je sprevádzané aj nežiadúcimi následkami a jedným z nich je utlačenie pôdy. Táto fyzikálno-mechanická zmena je považovaná za nutné zlo od čias aplikovania ťažkej techniky pri spracovávaní ornej pôdy. Prvú časť diplomovej práce tvoria teoretické poznatky o vlastnostiach pôdy a pôsobenia techniky na ňu. Doplnená je charakteristikou vybraných meracích zariadení na meranie utláčania pôdy. Druhá časť práce je zameraná na posúdenie vplyvu mobilnej techniky na utláčanie pôdy prostredníctvom dvojparametrovej komparačnej metódy, kde sme vytvorili na troch stanovených úsekoch experimentálne prejazdy pomocou traktora Zetor 7245. Pri prvom meraní prebehla praktická skúška funkčnosti meracieho zariadenia. Pri druhom priamom meraní bola využitá záznamová jednotka HYDAC HMG 3010 a pri treťom priamom meraní záznamová jednotka DT-11. Merania boli pre kontrolu doplnené bodovými meraniami zhutnenia pôdy. Výsledky boli analyticky a graficky spracované. Z dosiahnutých výsledkov je teda zrejmé, že kontinuálnym meraním dokážme lepšie charakterizovať pôsobenie techniky pri prejazde v porovnaní s bodovým hodnotením v mieste utlačenia pôdy. Taktiež sa preukázala správna funkčnosť jednotky DT-11, ktorá vytvára kvalitný záznam z merania a vykazuje nárast utlačenia pôdy každým ďalším prejazdom.
Kľúčové slová:
utláčanie pôdy, komparačná metóda, mobilná technika, odpor pôdy, jednotka DT-11

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene