Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

     Výučba     Publikácie
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Skúmanie materiálových tokov vo vybranom sklade
Autor: Ing. Hana Bujdáková
Pracovisko:
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. František Varga, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Skúmanie materiálových tokov vo vybranom sklade
Abstrakt:
Svetová trhová ekonomika je ovplyvňovaná rôznymi činiteľmi- ekonomickými, politickými ,náboženskými,..Prudký vzostup podnikov na tento trh prináša pre každý podnikateľský subjekt nové výzvy a úlohy ako sa na trhu udržať, ako sa nestratiť, priniesť do svoje výroby niečo nové, perspektívne aj pre budúce generácie. Dynamický vstup slovenských podnikov na európsky a celosvetový trh so sebou priniesol nárast problémov, ktoré musia menežeri riešiť. Výrobný proces v sebe zahŕňa chronologický postup- nákup, výrobu, distribúciu a skladovanie. A práve skladovanie je v celom logistickom procese jedno z najdôležitejších. Skladové hospodárstvo hrá kľúčovú úlohu v optimálnom riadení podniku. Riadenie, vedenie a kontrola skladov značne podporuje hlavný cieľ podniku, znižovať náklady a produkovať zisk. Výrobok ,keď aj ten najlepší, vyjde nazmar, ak je nedostatočne uskladnený a zabalený, alebo poškodený prepravou medzi skladmi. Bakalárska práca na tému " Skúmanie materiálových tokov vo vybranom sklade" sa zaoberá problematikou skladového hospodárstva vo firme Zberné suroviny a.s. Nitra , efektivitou práce v medziskladoch a skladoch, využitím manipulačnej techniky, nápravnými opatreniami pre zlepšenie bilancie a znižovania deficitu podniku.
Kľúčové slová:
logistika, skladové hospodárstvo, optimalizácia tokov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene