Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Riešenie optimalizácie logistických nákladov vo vybranom podniku
Autor: Ing. Andrej Lukáč
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Oponent:doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riešenie optimalizácie logistických nákladov vo vybranom podniku
Abstrakt:Riešenie optimalizácie logistických nákladov vo vybranom podniku je téma, ktorá nám poskytla kompletný obraz o logistických činnostiach ako samostatnej kategórii, ktorá je úzko spätá s najvýznamnejšou podnikovou položkou, a to logistickými nákladmi. Zamerali sme sa na riešenie tejto problematiky v rámci zvoleného súkromného podniku Démos Trade, s. r. o. s celoslovenskou pôsobnosťou. Podstatná časť práce pozostáva z priblíženia jednotlivých logistických nákladov. V praktickej časti práce sme sa venovali najmä nákladom na dopravu podniku, nákladom na zásoby a nákladom na skladovanie. Tieto logistické náklady sú v rámci podniku najpodstatnejšie, a preto sme ich bližšie priblížili pomocou tabuliek v praktickej časti práce. Výsledky zhodnotenia celkových logistických nákladov v pomere k tržbám podniku sú uspokojivé, ale aj napriek tomuto faktu sme na záver navrhli opatrenia na optimalizovanie existujúcich logistických nákladov podniku.
Kľúčové slová:logistické náklady podniku, optimalizácia, logistické činnosti podniku

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene