Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty          Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Návrh na optimalizáciu manipulácie s materiálom v skladovacom procese
Autor: Ing. Veronika Švecová
Pracovisko:
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh na optimalizáciu manipulácie s materiálom v skladovacom procese
Abstrakt:
Vstupom Slovenska do Európskej únie, sme sa stali súčasťou jednotného európskeho trhu, na ktorom platí ako jedna zo základných slobôd voľný pohyb tovaru a ktorý je preplnený konkurenčným bojom o zákazníka. Konkurencia na tomto trhu vytvára vysoké nároky na kvalitu, flexibilitu a časovú presnosť. Hlavným cieľom je uspokojovanie potrieb zákazníka, preto je potrebné, aby logistika spoločnosti bola na vysokej úrovni. Pre nami vybranú spoločnosť je to veľká výzva, aby vzájomnou spoluprácou a harmóniou medzi nákupom, výrobou, manipuláciou, skladovaním a exportom vzniklo zosúladenie materiálového toku. Pre túto náročnú úlohu je dôležité, aby spoločnosť Secop s.r.o. ,zavádzala do výrobného procesu informačné systémy, nové technológie a moderné metódy. Skúmaním a zisťovaním logistických ukazovateľov vo vybranej spoločnosti jednotlivými metódami materiálového toku bude možné optimalizovať logistické náklady. Celá práca je zameraná na oblasti manipulácie s materiálom, skladovania a riešenia zásob.
Kľúčové slová:
Optimalizácia, Materiál, Logistika, Materiálový tok, Manipulácia, Sklad

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene