Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

     
Výučba     Publikácie
     
Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JANOŠKO, I. -- MOJŽIŠ, M. The impact of fuel additive (II) on combustion diesel engine parameters. In KOKA 2019. Brno: MENDELU, 2019, s. 176--185. ISBN 978-80-7509-668-5 (brož.).

Originálny názov:
The impact of fuel additive (II) on combustion diesel engine parameters
Autor: doc. Ing. Ivan Janoško, CSc. (50%)
Ing. Miroslav Mojžiš, PhD. (50%)
Pracovisko:
Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník:
KOKA 2019
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
176
Do strany:
185
Počet strán:
10
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: naftové motory, palivá, spaľovanie, spaľovacie motory, aditíva
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
Posledná zmena: 23.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

KOKA 2019. Brno: MENDELU, 2019. ISBN 978-80-7509-668-5 (brož.).

Originálny názov: KOKA 2019
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-7509-668-5 (brož.)
Vydavateľ:
MENDELU
Miesto vydania:
Brno
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena:
23.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)