Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Identifikačné číslo: 1272
 
docent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

     
Výučba
          

Vybraná osoba v aktuálnom období vyučuje nasledujúce predmety.

KódPredmetPracoviskoObdobieÚloha
PHD_M059_N
TF2020/2021 - doktorandské štúdiá
T15-0025-I
Sklady a skladové hospodárstvoTF
ZS 2020/2021
PHD_M021_N
Sušenie poľnohospodárskych materiálov
TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá
T15-0028-I
Teória manipulačnej technikyTFZS 2020/2021
PHD_M028_NTepelná technika v poľnohospodárstveTF2020/2021 - doktorandské štúdiá
T15-0029-B
TF
ZS 2020/2021
T15-0031-ITF
ZS 2020/2021

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
Úloha:
Garant
GarantPrednášajúciPrednášajúciCvičiaciCvičiaciSkúšajúciSkúšajúciAdministratíva
Administratíva
Tútor
Tútor