Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Identification number: 1273
University e-mail: viera.kazimirova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Erik Babic
Výroba energie z odpadov drevospracujúceho priemyslu
April 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Badalová
Vypracovanie analýzy činnosti vybranej bioplynovej stanice
May 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Badalová
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie
April 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Baláž
Meranie vybraných vlastností biomasy
May 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Baláž
Využitie obnoviteľných zdrojov energie v regiónoch západného Slovenska
April 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Bdžoch
Návrh renovácie vykurovania a ohrevu TÚV v rodinnom dome s využitím obnoviteľných zdrojov energie
May 2015Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Bdžoch
Technika na výrobu tepla v RD
April 2013Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Bíro
Výroba tepelnej energie a zásobovanie teplom
May 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Bisák
Úprava biomasy pred jej spracovaním na biopalivá
April 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Brza
Využitie produktov na báze glycerínu z výroby biopalív
May 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Buckulčík
Analýza činnosti linky na výrobu brikiet
May 2017Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Buckulčík
Využitie termodiagnostiky ako nástroja prediktívnej údržby
April 2019Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Buffa
Modelové riešenie vykurovacej sústavy rodinného domu s využitím obnoviteľných zdrojov energie
April 2014Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Buffa
Riadenie systémov HVAC prostredníctvom platformy Raspberry Pi
May 2016Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Bujnoch
Využitie obnoviteľných zdrojov energie v regiónoch východného Slovenska
April 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Červený
Technické aspekty úpravy biomasy
May 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Dora
Analýza činnosti vybranej bioplynovej stanice
May 2014Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Dora
Výroba tepla z obnoviteľných zdrojov energie
April 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Gracovský
Analýza činnosti linky na výrobu brikiet
May 2014Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Gracovský
Výroba tepla z obnoviteľných zdrojov energie
April 2012Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miloš Gúcky
Návrh technického riešenia výroby tepla a TÚV s využitím obnoviteľných zdrojov energie
April 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Gulyáš
Výroba tepla z obnoviteľných zdrojov energie
April 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Gut
Výroba elektriny zo slnečnej energie
May 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Gut
Využitie slnečnej energie v elektroenergetike
April 2011Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Halmeš
Využitie obnoviteľných zdrojov energie
April 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jozef Hamaj
Výroba TÚV s využitím slnečnej energie
April 2019Displaying the final thesis
27.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Ľubomír Hazuza
Využitie obnoviteľných zdrojov energie vo vybranom regióne Slovenska
April 2020Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Hrnčár
Technika na výrobu tepla a elektriny z biomasy
April 2013Displaying the final thesis
29.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Peter Jankovič
Tepelné procesy v potravinárskom priemysle
April 2012Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Kajaba
Modelové riešenie výroby energie z biomasy
May 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Stanislav Kotian
Hodnotenie mechanických vlastností peliet
April 2020Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Kotrec
Všeobecný štandardný postup pri vypracovaní analýzy rizík pri návrhu strojov
May 2017Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Kovács
Analýza činnosti bioplynovej stanice
April 2017Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Kovács
Systémový audit vo vybranej spoločnosti
April 2019Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Kováčik
Verifikácia zloženia substrátu na výrobu bioplynu
April 2018Displaying the final thesis
36.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Peter Kováč
Technika na výrobu tepla v RD
April 2013Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Križan
Návrh absorpčnej kolóny na čistenie bioplynu
April 2016Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Križan, PhD.
Vodné elektrárne a ich využitie na Slovensku
April 2012Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matúš Lahučký
Využitie automatizácie v hydinárskom priemysle
April 2018Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Laššu
Modelové riešenie vykurovacej sústavy rodinného domu
April 2012Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Laššu
Výroba tepla zo solárnej energie
May 2014Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Šimon Leskovský
Biotechnologické procesy v potravinárskom priemysle
April 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Peter Liko
Inovácia prvkov riadiaceho systému dopravy kvapalín
April 2020Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Liko
Návrh regulačného ventilu s obmedzením kavitácie
April 2018Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erik Lipták
Analýza činnosti bioplynovej stanice
April 2016Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Lipták
Hodnotenie výkonových parametrov motora po technickej úprave automobilu
March 2018Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Lukáč
Analýza rizík vybraného technického zariadenia
May 2017Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Lukáč
Perspektíva využívania plastových odpadov ako zdroja energie
April 2015Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Lysý
Návrh modernizácie osvetlenia vo výrobnej organizácii
May 2017Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Lysý
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku
April 2015Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Magyar
Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
May 2014Displaying the final thesis
52.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Tomáš Magyar
Výroba tepla zo slnečnej energie
April 2013Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Magyar
Využitie obnoviteľných zdrojov energie na výrobu tepelnej energie
April 2011Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Májik
Technika na výrobu tepla a elektriny z biomasy
April 2013Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Michalides
Využívanie odpadov vo výrobe energie
April 2018Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mário Michalka
Technika v mliekarskom priemysle
May 2017Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Mikla
Hodnotenie mechanických vlastností brikiet
April 2016Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľuboš Mikla
Spaľovanie biomasy a jeho vplyv na životné prostredie
April 2014Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matthew Mojžiš
Hodnotenie vlastností tuhých biopalív
April 2018Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Moronga
Kvalita procesu pasterizácie
May 2011Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Mošat
Hodnotenie mechanických vlastností peliet
May 2018Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Mošat
Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
April 2016Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dárius Nógli
Využitie odpadového tepla z procesu spaľovania
May 2012Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Ragan
Využívanie riadiacich systémov v potravinárskom priemysle
May 2017Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Regrut, PhD.
Politika kvality spoločnosti zaoberajúcej sa zberom komunálneho odpadu
May 2011Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Remenár
Mechanické procesy úpravy biomasy
April 2014Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Remenár
Návrh technického riešenia minipivovaru
April 2016Displaying the final thesis
68.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Juraj Rosinský
Analýza emisných parametrov spaľovania biomasy
July 2011Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristián Stugel
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie
April 2015Displaying the final thesis
70.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Beáta Šaturová
Modelové riešenie výroby energie z biomasy
April 2020Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Beáta Šaturová
Využívanie poľnohospodárskej biomasy vo výrobe energie
April 2018Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubomír Šichta
Analýza energetických parametrov procesu drvenia
April 2014Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Šikeť
Biochemické procesy v potravinárskom priemysle
April 2015Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Šivo
Regulácia teploty vzduchu mikrokontrolérom
April 2019Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Špakovská
Fotometrické stanovenie obsahu železa vo víne
December 2010Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Štefánik
Návrh technického riešenia výroby tepla a TÚV s využitím obnoviteľných zdrojov energie
May 2014Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Štefánik
Využitie obnoviteľných zdrojov energie na výrobu tepelnej energie
April 2012Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Turčan
Analýza procesu spaľovania biomasy
May 2014Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Štefan Valach
Energetické zhodnotenie tuhého komunálneho odpadu
April 2017Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Zelenaj
Využitie obnoviteľných zdrojov energie v regiónoch stredného Slovenska
April 2013Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kamil Žilka
Zlepšovanie výrobného procesu vstrekovania plastov
April 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress