Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Identifikačné číslo: 1273
Univerzitný e-mail: viera.kazimirova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Modelové riešenie vykurovacej sústavy rodinného domu s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Autor: Ing. Peter Buffa
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Oponent:doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modelové riešenie vykurovacej sústavy rodinného domu s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Abstrakt:Práca sa zaoberá riešením vykurovacej sústavy rodinného domu s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Kapitola venovaná súčasnému stavu riešenej problematiky má kompilačný charakter. Je zameraná na súčasnú situáciu v energetike Slovenska, ktorá má veľký vplyv na zvádzanie obnoviteľných zdrojov energie do praxe. Ďalej je rozoberaná energetická bilancia budovy a problematika vykurovacej sústavy a zdrojov tepla. Pozornosť je venovaná predovšetkým alternatívnym zdrojom tepla, ktoré svojím výkonom dokážu uspokojiť požiadavku na tepelnú pohodu v budove. V kapitole Výsledky práce sú zahrnuté výpočty, z ktorých priamo vychádza návrh vhodného zdroja tepla pre daný rodinný dom. Postup výpočtov vychádza z metodiky práce, v ktorej sú uvedené vzorce a tabuľky platnej normy STN EN 12831. Výstupom vlastnej práce je záver, že vhodným zdrojom tepla pre rodinný dom pre 4 osoby s obytnou plochou 82 m2 je kotol Atmos na drevné pelety s automatizovanou prevádzkou. Cieľ práce je preto splnený.
Kľúčové slová:vykurovanie, obnoviteľné zdroje energie, zdroje tepla, energetická bilancia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene