Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Identifikačné číslo: 1273
Univerzitný e-mail: viera.kazimirova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využívanie obnoviteľných zdrojov energie
Autor: Ing. Kristián Stugel
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Oponent:Ing. František Adamovský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využívanie obnoviteľných zdrojov energie
Abstrakt:Cieľom záverečnej práce bolo priniesť stručný prehľad obnoviteľných zdrojov energie a ich využitie v praxi za účelom výroby elektrickej a tepelnej energie. Práca je rozdelená do piatich kapitol, pre prehľadnejší obsah obsahuje grafy a tabuľky. V prílohe sú fotografie zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Na začiatku práce sú stručne načrtnuté jednotlivé druhy obnoviteľných zdrojov energie a ich výhody a nevýhody. V ďalšej časti charakterizujeme bioplyn, jeho vznik a využitie. Záverečná kapitola sa zaoberá vysvetlením fungovania bioplynovej stanice v Nitrianskom kraji. Výsledkom riešenia danej problematiky je zhrnutie dostupných poznatkov o využití obnoviteľných zdrojov energie.
Kľúčové slová:obnoviteľné zdroje energie, bioplyn, bioplynová stanica

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene