Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Identifikačné číslo: 1273
Univerzitný e-mail: viera.kazimirova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Výroba tepla z obnoviteľných zdrojov energie
Autor: Ing. Tomáš Gracovský
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Oponent:Ing. Juraj Horváth, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Výroba tepla z obnoviteľných zdrojov energie
Abstrakt:Bakalárska práca sa zoberá problematikou využitia obnoviteľných zdrojov energie na výrobu tepla. Popisuje obnoviteľné zdroje vhodné na výrobu tepla a známe spôsoby premeny ich rôznych foriem na teplo. Tiež hodnotí potenciál obnoviteľných zdrojov na Slovensku. Táto práca má poukázať na potrebu využívania a hľadania nových alternatívnych spôsobov uspokojovania našich energetických potrieb z dôvodu čoraz vyšších nárokov na energie a znehodnocovania životného prostredia využívaním fosílnych zdrojov. Cieľom práce je vytvoriť prehľad o súčasných možnostiach alternatívnych zdrojov pre výrobu tepla na Slovensku, ich doterajšieho využitia a zostávajúcom potenciály. Súčasťou práce sú tiež konkrétne príklady, ktoré potvrdzujú, že využitie týchto zdrojov je nielen šetrné k životnému prostrediu, ale je aj ekonomicky výhodné, prináša nové pracovné príležitosti a rozvoj viacerých výrobných odvetví.
Kľúčové slová:obnoviteľné zdroje energie, výroba tepla, biomasa, energia slnka, geotermálna energia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene