Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Identifikačné číslo: 1273
Univerzitný e-mail: viera.kazimirova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza procesu spaľovania biomasy
Autor: Ing. Ľubomír Turčan
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Oponent:doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza procesu spaľovania biomasy
Abstrakt:V poslednom desaťročí rapídne stúplo využívanie technických zariadení na výrobu tepelnej energie z biomasy. Je to spôsobené alternatívnymi palivami, ktoré sú cenovo dostupnejšie a biologicky odbúrateľné. Jedná sa o kotly s rôznymi výkonmi, ktoré spaľujú okrem konvenčných palív aj napr. drevné štiepky. Práca sa zaoberá rozborom technických zariadení na výrobu tepelnej energie, rozličnými druhmi biomasy, potenciálom biomasy na Slovensku pre jej spracovanie na energetické účely, analýzou procesov horenia a najmä plynnými emisiami, ktoré pri procesoch spaľovania biomasy vznikajú. Práca je zameraná na zisťovanie emisií pri spaľovaní v kotloch a to v prevádzke ako aj v laboratórnych podmienkach. Namerané hodnoty sú spracované, vyhodnotené a porovnané. Technologické zariadenia sú z hľadiska emisií posudzované podľa platnej vyhlášky pre kolty daného výkonu.
Kľúčové slová:emisie , biomasa, drevné štiepky, spaľovací kotol

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene