Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Identifikačné číslo: 1273
Univerzitný e-mail: viera.kazimirova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Biotechnologické procesy v potravinárskom priemysle
Autor: Ing. Šimon Leskovský
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Rudolf Opáth, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Biotechnologické procesy v potravinárskom priemysle
Abstrakt:Predmetom bakalárskej práce boli biotechnologické procesy v potravinárskom priemysle. Biotechnológia je technológia, ktorá využíva potenciál živých organizmov a aplikuje ju do poľnohospodárstva, medicíny a potravinárskeho priemyslu. Práca je písaná kompilačnou formou a jej cieľom bolo vybrať z odbornej literatúry teoretické poznatky o fermentácii potravín, mikroorganizmoch a technológiách, pri ktorých ich biochemické zmeny nastávajú. Práca je zameraná na základné potravinárske komodity ako pivo, víno, mliečne výrobky, kvasená zelenina a pekárenské výrobky, pri ktorých sa v našich podmienkach fermentačné procesy najviac využívajú. Pre všetky tieto produkty potravinárskej výroby sa uplatňujú rôzne výrobné postupy, a preto sa na ich biochemických zmenách zúčastňujú rôzne mikroorganizmy. Pozornosť je preto venovaná aj mikroskopickým hubám a ich vlastnostiam. V práci sú opísané technologické zariadenia, v ktorých prebiehajú fázy kvasenia.
Kľúčové slová:fermentácia, mikroskopické huby, potraviny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene