Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Identifikačné číslo: 1273
Univerzitný e-mail: viera.kazimirova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza činnosti linky na výrobu brikiet
Autor: Ing. Tomáš Gracovský
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza činnosti linky na výrobu brikiet
Abstrakt:Diplomová práca sa zoberá problematikou výroby plnohodnotných palív z odpadovej biomasy. Popisuje technológie, ktoré sú v súčasnosti používané a podrobne opisuje každú zo spomenutých technológií. Tiež opisuje hodnotené vlastnosti vzniknutých produktov z biomasy, ktoré najviac vplývajú na ich kvalitu. Diplomová práca má tiež poukázať na potrebu využívania a možnosti využitia odpadovej biomasy na energetické účely z dôvodu čoraz väčšieho znečisťovania životného prostredia využívaním fosílnych zdrojov a neustáleho zvyšovania nákladov na energie. Cieľom predloženej práce je poskytnúť prehľad o možnostiach spracovania biomasy a analyzovať aplikáciu vybranej technológie v praxi - technologickej linky vyrábajúcej brikety v konkrétnych prevádzkových podmienkach. Uvedená spoločnosť predstavuje príklad úspešného využitia odpadovej biomasy na opätovné využitie, ktorý potvrdzuje, že využitie obnoviteľných zdrojov energie prestavuje riešenie nielen šetrné k životnému prostrediu, ale aj ekonomicky rentabilné a tiež podporuje vznik nových pracovných miest.
Kľúčové slová:obnoviteľné zdroje energie, biomasa, brikety, spotreba energie, sušenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene