Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Identifikačné číslo: 1273
Univerzitný e-mail: viera.kazimirova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
Autor: Ing. Tomáš Magyar
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Oponent:Ing. Róbert Varga
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je popísať možnosti vyžitia slnečnej energie na výrobu elektrickej energie prostredníctvom fotovoltaických systémov a porovnať dva typy fotovoltaických zariadení, prvý s monokryštalickým systémom a druhý s polykryštalickým systémom. V úvodnej časti práce bol zhodnotený súčasný stav využívania obnoviteľných zdrojov energie - slnečnej energie a fotovoltaických systémov doma ako aj v zahraničí, v tejto časti boli tiež načrtnuté aktuálne trendy a tendencie a taktiež ciele Európskej únie a Slovenska v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie. Hlavná časť práce sa zameriava na fotovotlaické systémy, od histórie ich využívania cez fyzikálnu podstatu ich fungovania až po materiály na ich výrobu a porovnanie monokryštalických a polykryštalických systémov. V práci bola počítaná odhadovaná a následne aj skutočná návratnosť oboch systémov a na základe výsledkov meraní bolo vyvodené celkové zhodnotenie a porovnanie spomenutých systémov.
Kľúčové slová:slnečná energia, fotovoltaiky, fotovoltaický systém, monokryštál, obnoviteľné zdroje energie, polykryštál, návratnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene