Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Identifikačné číslo: 1273
Univerzitný e-mail: viera.kazimirova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh renovácie vykurovania a ohrevu TÚV v rodinnom dome s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Autor: Ing. Jozef Bdžoch
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Oponent:Ing. František Adamovský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh renovácie vykurovania a ohrevu TÚV v rodinnom dome s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá návrhom renovácie vykurovacieho systému a ohrevu teplej úžitkovej vody pre rodinný dom, ktorý sa nachádza v obci Hnilec, okres Spišská Nová Ves. Cieľom práce, bolo určiť výpočtom tepelné straty vykurovaných miestností a na základe týchto výpočtov navrhnúť zdroj tepla pre ústredné vykurovanie, podľa požiadaviek. Zdroj tepla sme určovali na základe zistených celkových tepelných príkonov vykurovaných miestností. Výpočty boli realizované podľa slovenskej technickej normy STN EN 12831. Hodnota celkového tepelného príkonu je 13,44 kW, podľa ktorej sme navrhli kotol s výkonom 25 kW, pretože podľa požiadaviek sme museli počítať s rezervou pre vykurovanie podkrovia, kde sa plánuje výstavba obytných miestností. Prípravu teplej úžitkovej vody sme na základe požiadaviek navrhli s tromi zdrojmi tepla, a to slnečnými kolektormi, kotlom ústredného kúrenia a elektrickou vložkou. Slnečné kolektory predstavovali primárny zdroj pre ohrev vody. Veľkosť zásobníka na ohrev vody sme určovali na základe počtu obyvateľov rodinného domu a približnej dennej spotreby teplej vody. Podľa týchto faktorov sme navrhli 300 litrový zásobník pre ohrev vody, ku ktorému prislúchajú dva slnečné kolektory.
Kľúčové slová:vykurovanie, teplá úžitková voda, biomasa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene