Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Identifikačné číslo: 1273
Univerzitný e-mail: viera.kazimirova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza činnosti linky na výrobu brikiet
Autor: Ing. Ivan Buckulčík
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Rudolf Opáth, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza činnosti linky na výrobu brikiet
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá výrobou brikiet z drevných pilín. V práci sa nachádzajú poznatky o dendromase a spôsobe jej využitia na energetické účely. Opisuje postupnosť procesov a ich charakteristiku pri technologickej výrobe brikiet vo vybranej spoločnosti. Cieľom predloženej práce je analýza linky na výrobu brikiet z drevných pilín, ktoré sú odpadovou zložkou z okolitého drevospracujúceho priemyslu. Práca obsahuje časovú analýzu jednotlivých procesných úkonov briketovacej linky. Keďže táto technológia využíva odpadovú biomasu, je prospešná nielen pre životné prostredie, ale aj pre odberateľov, ktorí sa nachádzajú v oblasti bez prístupu zemného plynu.
Kľúčové slová:biomasa, sušenie, briketovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene