Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Identifikačné číslo: 1273
Univerzitný e-mail: viera.kazimirova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza činnosti bioplynovej stanice
Autor: Ing. Richard Kovács
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza činnosti bioplynovej stanice
Abstrakt:Bakalárska práca sa venuje problematike obnoviteľných zdrojov energie s dôrazom na výrobu bioplynu a analýze činnosti vybranej bioplynovej stanice v nitrianskom regióne. Cieľom je spracovanie údajov z bioplynovej stanice za rok 2016. V metodike práce je popísané technologické riešenie bioplynovej stanice v Dvoroch nad Žitavou, popis štatistického spracovania výsledkov meraní. Vo výsledkoch práce sú spracované základné údaje, ako je spotreba vstupných surovín za celý rok, zloženie bioplynu, elektrický výkon a teplota vo fermentore za mesiace február, jún a október. V práci je uvedená korelácia medzi pomerom FOS/TAC a elektrickým výkonom a medzi pH prostredia vo fermentore a elektrickým výkonom. Z výsledkov práce vyplýva, že pri výrobe bioplynu v sledovanej produktívnej bioplynovej stanici je malá závislosť medzi FOS/TAC a elektrickým výkonom a ešte menšia medzi pH prostredia a elektrickým výkonom.
Kľúčové slová:bioplyn, výkon, FOS/TAC, vstupné suroviny, bioplynová stanica

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene