Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Identifikačné číslo: 1273
Univerzitný e-mail: viera.kazimirova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Energetické zhodnotenie tuhého komunálneho odpadu
Autor: Bc. Štefan Valach
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Energetické zhodnotenie tuhého komunálneho odpadu
Abstrakt:Bakalárska práca ponúka prehľad o nových trendoch v spracovaní a energetickom zhodnotení komunálneho odpadu. Venuje sa procesom a metódam, ktoré sú spojené s technológiou plazmového splyňovania tuhého komunálneho odpadu. Rozoberá rôzne aspekty procesov prebiehajúcich pred, počas a po splyňovaní, ako vplyv konfigurácie hlavného reaktora na obsah dechtu v syntéznom plyne, metódy na zničenie dechtov, energetickú účinnosť procesov, vplyv oxidačného činidla na výsledné zloženie syntézneho plynu a pod. Procesy zároveň porovnáva na základe výsledných parametrov syntézneho plynu. Poukazuje na ekologickú šetrnosť takéhoto splyňovania v porovnaní s konvenčnými metódami spracovania tuhého komunálneho odpadu. Bakalárska práca sa tiež zameriava na to, akým spôsobom je spracovávaný a zhodnocovaný odpad na Slovensku, a poukazuje na príležitosti a výhody spojené s uplatnením tejto technológie na Slovensku.
Kľúčové slová:plazmatické splyňovanie, plazma, energia, tuhý komunálny odpad

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene