Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Identifikačné číslo: 1273
Univerzitný e-mail: viera.kazimirova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Riadenie systémov HVAC prostredníctvom platformy Raspberry Pi
Autor: Ing. Peter Buffa
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riadenie systémov HVAC prostredníctvom platformy Raspberry Pi
Abstrakt:Práca sa zaoberá riadením systémov HVAC v súkromnej bytovej zástavbe prostredníctvom platformy Raspberry Pi. Prvé dve kapitoly teoretickej časti sú venované problematike štruktúry systémov automatizácie budov s ohľadom na jej jednotlivé hierarchické úrovne. Tretia kapitola obsahuje oboznámenie so systémami HVAC, ku ktorým patria zariadenia pojednávané vo vlastnej práci. Pod systémy HVAC patria technológie solárneho ohrevu, ktoré sú súčasťou štvrtej kapitoly. V piatej kapitole sú rozoberané metódy regulácie teplovodného vykurovania budov. Šiesta kapitola sa zaoberá počítačom Raspberry Pi, ktorý je zvolený ako nástroj riadenia vo vlastnej práci. Výsledkom práce je na teoretickej báze navrhnutá modelová schéma, z ktorej vychádza návrh riadenia solárneho systému, zónového vykurovania a vetrania. Riadenie jednotlivých komponentov, ktoré reprezentujú prvky systémov modelovej schémy, je realizované v praktickej časti.
Kľúčové slová:vykurovanie, HVAC, automatizácia budov, Raspberry Pi

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene