Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Identifikačné číslo: 1273
Univerzitný e-mail: viera.kazimirova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh regulačného ventilu s obmedzením kavitácie
Autor: Bc. Peter Liko
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Oponent:Ing. Oto Seitz
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh regulačného ventilu s obmedzením kavitácie
Abstrakt:V bakalárskej práci sú spracované základné informácie a poznatky, ktoré sú potrebné pre správnu voľbu regulačného ventilu a opis prietokových charakteristík. Cieľom bakalárskej práce je analýza vplyvu kavitácie na dva rovnaké regulačné ventily pracujúce za rovnakých pracovnými podmienok, ale s rozdielnou konštrukciou vnútorných častí. Výsledkom práce je simulácia tlakov a rýchlostí pracovnej látky pri zvolených pracovných podmienkach a následné porovnanie a hodnotenie regulačných ventilov. Práca sa zaoberá aj návrhom elektrického pohonu pre regulačný ventil.
Kľúčové slová:regulačný ventil, kavitácia, regulačný kužeľ, prietoková charakteristika, elektrický pohon

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene