Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Identifikačné číslo: 1273
Univerzitný e-mail: viera.kazimirova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využitie produktov na báze glycerínu z výroby biopalív
Autor: Ing. Marek Brza
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie produktov na báze glycerínu z výroby biopalív
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce je zhrnutie aktuálnej situácie vo výrobe, spracovaní a využívaní produktov na báze glycerínu v Európe. Práca je vypracovaná na základe odborných informácii pochádzajúcich z rôznych dostupných zdrojov, predovšetkým hlavných producentov a spotrebiteľov v regióne. Úvod práce načrtáva aktuálnu situácie na trhu s glycerínovými produktami, vrátane vyrobených objemov a používaného rozdelenia základných kvalitatívnych typov certifikácií. Ďalej sú popísané jednotlivé druhy produktov na báze glycerínu podľa jednotlivých zdrojov dostupnosti a následne aj podľa spôsobu využitia glycerínu v rôznych oblastiach. V kapitole diskusia sú zhrnuté zistené výsledky z trhu a meraní. Následne sú porovnané s doteraz prijatými tvrdeniami a názormi. Záver práce obsahuje krátke zhrnutie a návrh riešenia do budúcnosti.
Kľúčové slová:surový gycerín, glycerínová fáza, rafinovaný glycerín, glycerín

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene