Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Identifikačné číslo: 1273
Univerzitný e-mail: viera.kazimirova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využívanie odpadov vo výrobe energie
Autor: Bc. Matej Michalides
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Oponent:Ing. Štefan Boďo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využívanie odpadov vo výrobe energie
Abstrakt:Práca sa zaoberá problematikou odpadov na území Slovenskej republiky a prináša teoretické poznatky a súčasnom stave odpadového hospodárstva na tomto území. V práci sa zameriavame na problematiku narastajúceho množstva plastového odpadu ako aj plastovú zložku komunálneho odpadu a súčasný stav zhodnocovania tohto odpadu rôznymi formami. Cieľom bakalárskej práce je popísať energetické zhodnocovanie odpadu a vypracovať návrh, akým je možné plastový odpad energeticky zhodnocovať. Práca ponúka popis technológie, ktorá využíva metódu katalytickej depolymerizácie, vďaka ktorej je možné z odpadu získať produkty s možným využitím ako paliva.
Kľúčové slová:odpady, plastový odpad, komunálny odpad, katalytická depolymerizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene